عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

مجوز‌های غیر‌قانونی برداشت از زاینده‌رود باید باطل شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لغو و ابطال مجوز‌های غیر‌‌قانونی برداشت آب از رود‌خانه زاینده‌رود امری مهم و ضروری است.

آخرین اخبار

تبلیغات