همه چیز در رابطه با یار سرمه کشیده گاوخونی؛

کوه سیاه، سرمایه ارزشمند در دل کویر ورزنه/ الویت برداشت از معادن شرق اصفهان با چه کسی است؟

بخشدار بن رود در رابطه با برداشت از کوه سیاه ورزنه گفت: این موضوع در دست پیگیری است تا بتوان تصمیم مناسب اتخاذ کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات