رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان؛

کنترل هوشمند برداشت زاینده‌رود عملیاتی نشده است

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: در حال حاضر برخورد با برداشت‌های بی‌رویه و کنترل هوشمند چاه‌های برداشت زاینده‌رود عملیاتی نمی‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات