مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد:

اتمام طرح جامع مطالعات حقابه داران حوضه آبریز زاینده‌رود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: طرح جامع مطالعات حقابه داران حوضه آبریز زاینده‌رود در حال حاضر به اتمام رسیده و نتایج آن با ذی‌نفعان و حق‌آبه داران بررسی و نهائی خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات