رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

برخورد قانونی با برداشت بی‌رویه آب زاینده‌رود هنوز اجرایی نشده است‌

رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برخورد قانونی با برداشت بی‌رویه آب زاینده‌رود هنوز اجرایی نشده و مسئولان باید در این زمینه اقدامی اساسی در دستور کار خود قرار دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات