مدیرکل محیط زیست اصفهان

وزارت نیرو حق‌آبه محیط زیست را به تالاب گاوخونی اصفهان اختصاص دهد

مدیرکل حفاظت ‌محیط زیست استان اصفهان گفت: وزارت نیرو باید حق‌آبه محیط زیست اصفهان را به صورت جداگانه در تالاب بین‌المللی گاوخونی اختصاص دهد تا مشکل این تالاب ‌برطرف شود.

آخرین اخبار

تبلیغات