استاندار اصفهان عنوان کرد

برخورد قضایی با مخلان همایش‌های سیاسی در اصفهان

استاندار اصفهان از شناسایی و تشکیل پرونده قضایی برای مخلان در سه همایش سیاسی اخیر اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات