مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان‌:

مسئولان با برداشت بی‌رویه آب از رودخانه زاینده‌رود برخورد قاطع کنند

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان خواستار ورود قوه قضائیه در موضوع زاینده‌رود شد و گفت: برخورد قاطعی با برداشت‌های بی‌رویه آب از رودخانه زاینده‌رود نشده و ورود قوه قضائیه به این موضوع می‌تواند از این برداشت‌ها جلوگیری کند.

آخرین اخبار

تبلیغات