برخورد فیزیکی با افرادی که‌حریم دین را می‌شکنند، برعهده حکومت است

رییس دیوان عدالت اداری گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد و مرحله برخورد فیزیکی با افرادی که حریم دین و محرمات الهی را می‌شکنند، بر عهده حکومت است؛ کسی حق ندارد به اسم امر به معروف و نهی از منکر با مردم برخورد فیزیکی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات