رئیس قوه‌قضاییه:

یکی از آسیب‌های مطرح در دستگاه قضایی به نحوه برخی برخورد‌ها با مراجعان برمی‌گردد

رئیس قوه‌قضاییه یکی از آسیب‌های مطرح در دستگاه قضایی را نحوه برخی برخورد‌ها با مراجعان دانست و افزود: در دستگاه قضایی با همه مراجعان باید محترمانه و بی‌طرفانه رفتار شود که بخشی از نهادینه شدن این رویکرد به اخلاق حرفه‌ای باز می‌گردد.

آخرین اخبار

تبلیغات