بخشدار بخش بن رود:

برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر مجاز انجام می شود

بخشدار بخش بن رود با اشاره به تاکید استاندار اصفهان از برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر مجاز خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات