وزیر نیرو:

زاینده رود باید از نعمت آب برخوردار باشد

وزیرنیرو با بیان اینکه استان اصفهان به دلیل موقعیتی که با زاینده رود دارد باید از نعمت آب برخوردار باشد، گفت: خشکسالی باعث شده است که کشاورزی با مشکل مواجه شود، اما دولت تدبیر و امید در پی رفع جدی این مشکلات است.

آخرین اخبار

تبلیغات