معاون میراث فرهنگی اصفهان:

نخاله‌برداری سبب تخریب برج تاریخی کبوترخانه درچه شد/ فرد مخرب ملزم به بازسازی برج است

معاون میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به تخریب برج تاریخی کبوترخانه درچه گفت: نخاله‌برداری سبب تخریب برج تاریخی کبوترخانه درچه شد که فرد مخرب ملزم به بازسازی برج است.

آخرین اخبار

تبلیغات