دانشجویان بسیجی دانشگاه های اصفهان خطاب به رییس جمهور؛

مسئولیت تفکرات دولتتان را بپذیرید و برجام نافرجام را به رهبر انقلاب نسبت ندهید/ نگران آینده انقلاب هستیم

جناب آقای روحانی! آنچه که از ابتدای مذاکرات هسته‌ای تا به حال از طرف مقابل دیده‌ایم، سندی محکم است مبنی بر این که جرثومه فساد و کشورهای ظلم پیشه هم پیمان آن مطلقا محلی برای اتکا نبوده و اندک دلبستگی‌ای به حمایت آنان باطل است

آخرین اخبار

تبلیغات