منتشر شد؛

متن کامل گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس

علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، گزارش نهایی این کمیسیون را پس از حدود 40 روز تحقیق و ارزیابی توافق هسته ای ایران با 1+5 به عنوان سند کارشناسی قوه مقننه به صحن علنی مجلس فرستاد.

آخرین اخبار

تبلیغات