پایان یک توافق بدون هیچ دستاورد ملموس

«برجام ثانی» و پشت پرده‌های آن/ اروپا بدتر از آمریکاست

حتی اگر تیم دولت به دنبال اخذ تضمین از طرف‌های اروپایی برای ادامه برجام باشد اما «برجام ثانی» مثل یک بمب عمل نکرده است و هر لحظه می‌رود تا صورت برزخی اروپایی‌ها را نشان بدهد.

آخرین اخبار

تبلیغات