وقتی که خرج و دخل پسابرجام به هم نمی خورد؛

سرانجام نامعلوم پول های مردم در خارج از کشور

تا قبل از عملیاتی شدن توافق برجام، میزان پول های بلوکه شده ایران مشخص نبود و آماری عجیب و متنوع از آن اعلام می شد و امروز میزان پول های آزاد شده و سرنوشت آن مشخص نیست. اما وضعیت آنقدر پیچیده هست که سیف و ظریف را راهی آمریکا کند برای توافق تازه برای برجامی دوباره!

آخرین اخبار

تبلیغات