همراه با برترین های کنکور شرق اصفهان/ برگ اول؛

موفقیت کنکور در سایه محرومیت شرق اصفهان/ تلفن همراه خود را برای تمرکز بر درس فروختم

عرب مختاری نوجوان شرق اصفهانی گفت: برای موفقیت در کنکور تمرین و تکرار را فراموش نکنند، اعتماد به نفس داشته باشند و برای رسیدن به هدف خود تلاش کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات