در گفتگو با رییس اداره ورزش و جوانان جرقویه سفلی مطرح شد: 

کمبود بودجه مشکلی پیش روی ورزش شرق اصفهان/ سایه ی سنگین روشنایی بر زمین چمن مصنوعی شهر نصر آباد

 رییس اداره ورزش و جوانان جرقویه سفلی گفت: نبود بودجه کافی در زمینه ی رشته های ورزشی دلزدگی و دلسردی جوانان را به همراه می آورد.

آخرین اخبار

تبلیغات