احمد خلیل مرد سال فوتبال آسیا/شمسایی بهترین فوتسالیست و تاسیسات برترین تیم باشگاهی فوتسال شد

با آغاز رسمی مراسم انتخاب بهترین‌های سال فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۵ در دهلی‌نو جایزه الماس این قاره به عبدالله خالد الدبال رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات