برترین خادم استان اصفهان:

کار در مسجد روح و جسمم را آرام می کند

خادم مسجد جامع کوهپایه گفت: کار در مسجد روح و جسمم را آرام می کند و به خادمی افتخار می کنم.

آخرین اخبار

تبلیغات