سلحشوری از سینمای انقلاب

برای سلامتی باغبان سینمای انقلاب دعا کنیم

جماعت شبه روشنفکر که متخصص شناسایی نیروهای موثر انقلابند و بعد از شناسایی از هیچ کاری برای تخریبش کوتاهی نمی کنند این بار به سراغ سلحشور رفتند و از هر دری وارد شدند تا او را از میدان بیرون کنند. اما وقتی خدا بخواهد به کسی عزت بدهد همه تلاشهایشان بی ثمر می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات