رئیس شورای شهر اصفهان:

‌بودجه ‌۹۴ شهرداری اصفهان براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شد

رئیس شورای ‌شهر اصفهان گفت: سیاست‌های ‌اقتصاد مقاومتی و پرهیز از اسراف از اهداف و برنامه‌های شورای ‌شهر ‌در بررسی لایحه بودجه شهرداری است.

آخرین اخبار

تبلیغات