عکس‌های حجله‌اش را گرفت و شهید شد

شهیدمصطفی رمضانی تنها فرزند پسر خانواده بودند که البته پدرمحترمشان نیز در ارتش مشغول خدمت بود.

آخرین اخبار

تبلیغات