عطر برادری در رمضان از رسانه ملی جاری شد

سریال «برادر» به تلویزیون رنگ و بویی تازه داده؛ هرچند که حتی عطر برنج ایرانی هم وقتی زیاد شود چندان خوشایند نیست؛ اما به نظر می رسد که ذکر چند نکته مثبت در مورد این سریال خالی از لطف نباشد.

زهرا میبدی

نقش فوق العاده برادر بزرگ در خانواده از نگاه دین

میلاد امام رضا علیه السلام بهانه ایست برای یادآوری بعضی روایات ناب آن حضرت، که بعضی هایشان عجیب به دل مینشیند، نه اینکه بعضی دیگر به دل ننیشند، بلکه هر کدام انگار نقل شده تا در برهه ای از تاریخ زندگی ات نگهت دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات