سلامت جامعه، در گرو فعالیت جهادی زنان در سنگر خانواده؛

ارتقای سطح اجتماعی به قیمت از دست رفتن نشاط در خانواده/ جای خالی «خانواده محوری» در جامعه امروز

قطعا نفوذ فرهنگی و هجمه بی امان دشمنان، زن را به عنوان رکن اصلی خانواده، به نشانه گرفته است و در تلاش است که با اشاعه باورهای غلط و برگرفته از مکاتب و متون غربی، زن را با خصوصیات «مرد گونه» تعریف و در نهاد خانواده و ارزش های اساسی آن تزلزل و گسستگی ایجاد کند.

آخرین اخبار

تبلیغات