عزاداری در شرق اصفهان:

عزاداری سنتی چندروستایی در براآن جنوبی برپا شد

جمع مردم ولایت مدار روستاهای روران، اندلان، پیله وران، برکان، کلارتان، ازیران، کروه، شهر زیار و روستای هرمدان در روز عاشورا در گلزار شهدای پیله وران نمایی از نهایت ارادت به اقا امام حسین(ع) بود.

آخرین اخبار

تبلیغات