معاون وزیر جهاد کشاورزی:

آغوش حمایت دولت برای بخش خصوصی در عرصه کشاورزی باز است

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر حمایت و استقبال دولت از ورود بخش خصوصی به عرصه کشاورزی گفت: ارتقای کیفیت خدمات و محصولات هدف نخست دولت در این بخش است.

در پی درخواست کشاورزان جرقویه علیا:

مهدی زاده: بذر اصلاح شده ی جهاد کشاورزی عاری از تخم علف هرز است

رییس جهاد کشاورزی جرقویه علیا از عدم وجود هر گونه تخم علف هرز در بذر های توزیع شده جهاد کشاورزی در بین کشاورزان خبر داد.

مقتدایی در سفر وزیر جهاد کشاورزی به شرق اصفهان:

مطالبه ی امروز ما در زمینه ی بذر و کشت فعلی منطقه است

نماینده مردم اصفهان گفت: ولی این مطالبه را دارم که وزیر کمک خود را در دو حوزه مهم فعلی اعم از بذر و کشت فعلی داشته باشند.

با توجه به قول آب پاییره:

کشاورز بذری جهت کشت پاییزه ندارد/ دولت در حمایت از کشاورز چه می کند؟

دولت جهت حمایت از کشاورز بعد از چند سال خشکسالی چه اقدامی را جهت کاهش دغدغه ی این قشر انجام می دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات