اصفهان به رنگ خدا؛

دل پاک ظاهر پاک هم می خواهد/ حراج زیبایی به چه قیمت؟

بزرگی می گفت: آزادی ما به جایی ختم می شود که آزادی دیگران شروع می شود، فکر می کنم با ذکر همین جمله و پایبندی به آن تمامی مشکلاتی که از دل موضوع حجاب بیرون آمده فروکش کند.

آخرین اخبار

تبلیغات