سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند:

پذیرش دانشجو در تنها دانشگاه فنی در شرق اصفهان آغاز شد

دکتر مالکی گفت: نیاز منطقه شرق به رشته های فنی در این چند سال اخیر چشمگیر بوده است و دانشگاه علمی کاربردی می تواند نیاز شرق اصفهان را به رشته های فنی بر آورده کند.

سرپرست دانشگاه پیام نور ورزنه خبر داد:

شروع ثبت نام بدون آزمون در بزرگترین دانشگاه دولتی

دکتر عباس عسگری سرپرست دانشگاه پیام نور واحد ورزنه از جذب دانشجو بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور خبر داد.

فقط سه روز دیگر مهلت دارید:

پذیرش دانشجو در رشته های بدون کنکور دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند

دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند در رشته های کارشناسی ناپیوسته جهت بهمن ماه 93 بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات