طبق مصوبه اخیر هیات مدیره ستاد دیه کشور؛

تمام محکومان غیرعمد تا سقف بدهی 22میلیون تومان، آزاد می شوند

طبق مصوبه اخیر هیات مدیره ستاد دیه کشور به جز بدهکاران مهریه، تمامی زندانیان جرایم غیرعمد تا سقف 22 میلیون تومان با قید فوریت آزاد می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات