مرد عضله ایران درگذشت + بیوگرافی

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام کشورمان جان به جان تسلیم کرد.

رونی کلمن چقدر از ایرانی‌ها گرفت؟

رونی کلمن که قرار بود یک سمینار بدن‌سازی در کشور برگزار کند با لغو این برنامه، ایران را ترک کرد اما این سوال بی‌پاسخ ماند که او چقدر از این سفر عایدش شد.

آخرین اخبار

تبلیغات