رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام اصفهان:

اصفهان قطب بدنسازی کشور است

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام اصفهان از برتری استان در ورزش بدنسازی خبر داد و گفت: استان اصفهان در رشته های مختلف جزء سه تیم برتر کشور بوده و قطب بدنسازی کشور به شمار می رود.

آخرین اخبار

تبلیغات