غروب آفتاب برجام پشت ابر خوش خیالی مسئولان

هر چند در میان همه بدعهدی های آمریکا، سوییفت مشهور شد اما تنها این موضوع کوچکی از مشکلات مالی- اعتباری عظیمی است که پس از برجام نه فقط حل نشده بلکه تشدید هم شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات