راهکار حاج علی انسانی برای جلوگیری از بدعت‌ در مداحی

مداح اهل بیت گفت: به اعتقاد من باید یک هئیت 100 نفره از مداحان به نام و اصیل جمع شوند تا با استفاده از اعتبار خود یک رای برای محکومیت این افراد صادر شود.

آخرین اخبار

تبلیغات