نکات مهم برای سفرهای آخر تابستان

دعای مسافر مستجاب است/ 5 فایده بزرگ مسافرت رفتن/ آداب مسافرت از نظر اسلام چیست

کارشناس مسائل دینی گفت: دعا کردن انسان در حال سفر به اجابت بسیار نزدیک است و در روایت پیامبر تأکید شده است که در اجابت دعای مسافر شک نکنید.

آخرین اخبار

تبلیغات