اصفهان، فقیرترین شهر از نظر حمل و نقل ریلی

رئیس خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: استان اصفهان بیشترین مالیات را به کشور می‌پردازد، اما بدترین وضعیت آب و هوایی را دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات