رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور:

كاهش بارندگي و افزايش دما بحث علمی و غیرقابل انکار است/ تالاب گاوخونی كانون اصلي ريزگردها نيست

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور گفت: علت اصلی افزايش دماي هوا، وجود لایه دي اكسيد كربن است که مانع خروج گرما از زمین می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات