مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان اعلام کرد:

خریدتضمینی ۲۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان اصفهان

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان از خرید ۲۲۰ هزار تن گندم کشاورزان اصفهان به صورت تضمینی خبر داد و گفت: بیش از نیمی از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات