بررسی چرایی عدم واکنش مسئولان دولتی به اقدامات ضد ایرانی غرب؛

نقض برجام در پرتو تحریم های جدید/ آیا دولت همچنان سکوت را ادامه می دهد؟

ابتدای سال95 دو فرد و 6 شرکت دیگر به فهرست تحریمی های مرتبط با ایران افزوده شدند و این سومین مصوبه تحریمی است که بعد از مصوبات محدودیت ویزا و بسته تحریم موشکی که طی همین 2 ماه پس از برجام تصویب شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات