در مسیر خشکسالی

تغییرات اقلیمی و تشدید تنش آب در حوضه زاینده‌رود

حیات زاینده رود با برداشت های بی رویه آب در بخش های صنعت و کشاورزی به خطر افتاده و بیم آن می رود که اسیر خشکسالی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات