مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

احتمال کاهش تخصیص آب بخش صنعت و شرب/ لزوم اصلاح شیوه‌های مصرف گذشته

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیان کرد: با ادامه روند کاهش بارش در هفته‌های پیش رو، احتمال کاهش تخصیص ۲۵ درصدی در بخش صنعت و ۱۵ درصدی در بخش شرب می‌رود چرا که آبی وجود ندارد که میان بهره برداران توزیع شود.

آخرین اخبار

تبلیغات