در همایش دهیاران بخش جرقویه علیا مطرح شد؛

تعیین هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران در آینده نزدیک

همایش دهیاران جرقویه علیا با حضور بخشدار و دهیاران روستاهای بخش جرقویه با هدف رسیدگی به مشکلات و اهتمام ویژه نسبت به رفع آن تشکیل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات