استاندار اصفهان:

صندوق‌های حمایت از کشاورزی در اصفهان تقویت شوند/ افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آبیاری‌ نوین

استاندار اصفهان گفت: با توجه به شرایط خاص استان باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در بخش آبیاری‌های نوین و تغییر الگوی کشت انجام شود و بر همین اساس باید صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی در استان تقویت شود.

آخرین اخبار

تبلیغات