رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

۳۶۶ پروژه جهاد کشاورزی استان اصفهان افتتاح می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به مناسبت دهه فجر امسال، ۳۶۶ پروژه جهاد کشاورزی اصفهان با هزینه‌ای بالغ بر ۸۶ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

امینی:

انحراف رودخانه‌ها از مسیر طبیعی به خشکی حوضه‌های آبی می انجامد

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی گفت:انحراف رودخانه‌ها از مسیر طبیعی خود از مهمترین عوامل موثر در خشکی حوضه‌های آبی است و حوضه زاینده‌رود از این اقدام غیرکارشناسی صدمات جبران ناپذیری دیده است.

آخرین اخبار

تبلیغات