لزوم توجه به بخش‌های اولویت‌دار و پیشران اقتصادی

کدام بخش‌ها لوکوموتیو اقتصاد هستند؟

برنامه‌ریزی بلند مدت برای بهبود عملکرد اقتصاد ملی و هدایت منابع به رشته‌های اولویت‌دار ضرورتی انکار ناپذیر است. در این میان انتخاب فعالیت های اقتصادی ای که قابلیت کشش و فعال سازی سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی را دارند دارای اولویت بالاتری نسبت به سایر بخش ها هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات