رئیس حوزه هنری استان اصفهان:

بخشی جنبی جشنواره ملی جلوه‌های آب با موضوع خشکی زاینده‌رود برگزار می‌شود

رئیس حوزه هنری استان اصفهان گفت: امسال یک بخش جنبی با موضوع خشک شدن زاینده‌رود در دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه‌های آب مطرح شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات