بخشش زندگـی آرزوی مرد جوان

خانواده مرد 34 ساله که هنگام نصب سقف‌های کاذب یک فروشگاه در کوی‌بنفشه کرج سقوط کرده و مرگ مغزی شده بود، در اقدامی خیرخواهانه دو‌کلیه و کبد او را به بیماران هدیه کردند. مرد جوان همیشه آرزوداشت با اهدای اعضای بدنش، زندگی به روی بیماران لبخند بزند .

دو کلام حرف حساب؛

هیس! تنها بخشنده ها می بخشند

در مورد کسی قضاوت نمیکنم اما کسانی هستند که خیلی وقت است «بخشش» را بخش نکرده اند، خیلی وقت است که «محبت» را بی محاسبه پخش نکرده اند؛

آخرین اخبار

تبلیغات