بخشدرا جرقویه علیا خبر داد:

برگزاری ششمین دوره از مسابقات شتر سواری قهرمانی کشور در تپه های ماسه ای خارا

بهزاد فر از برگزاری مسابقات شترسواری قهرمانی کشور در تپه های ماسه ای خارا از توابع جرقویه علیا خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات