بخشدار ورزنه :

رویکرد مثبت ما در اینترنت زمینه ی افزایش گردشگران مجازی است

بخشدار شهر ورزنه گفت: رفتارهای مثبت در وب نوشته ها می تواند بازخورد خوبی را در فضای مجازی و جذب گردشگران این فضا داشته باشد.

صادقی بخشدار ورزنه

رویکرد صحیح فرهنگی مهم ترین مساله در بین مردم است

صادقی بخشدار ورزنه گفت: رویکردهای صحیح فرهنگی را ابتدا ازخود شروع کرده و نهایتا خود مردم درراستای این مهم گام بر می دارند.

شوراها پل ارتباطی دولت با مردم هستند

تودشکی بخشدار کوهپایه در مراسم تحلیف چهارمین دوره ی شورا های اسلامی گفت: شوراها از طریق مشورت و تعامل با دستگاهها گام های موثری بردارند.

آخرین اخبار

تبلیغات